O FIRMIE

Firma zajmuje się doradztwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych,
w tym m.in. interpretacją przepisów prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem
jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w zakresie znakowania
oraz doradztwem w zakresie warunków transportu i przechowywania żywności.
Firma udziela również
pomocy w postępowaniu przed organami kontroli jakości handlowej artykułów spożywczych

Szkolenia i konsultację prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania,
kontroli i sprawowania nadzoru nad żywnością. 

OFERTA

SZKOLENIA

 •  szkolenia  w zakresie znakowania artykułów rolno – spożywczych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej i prawa Polskiego tj. mięso i przetwory mięsne, mleko i przetwory mleczne, pieczywo, wyroby garmażeryjne, przetwory owocowo warzywne, przyprawy itp.
 • szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie jakości handlowej
  artykułów rolno – spożywczych
 •  szkolenia w zakresie warunków transportu i przechowywania
  artykułów rolno – spożywczych

 

KONSULTACJE

 • indywidualne konsultacje w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
  oraz warunków transportu i magazynowania surowców i wyrobów gotowych
 • konsultacje i pomoc w postępowaniu przed organami kontroli jakości  handlowej żywności

INNE

 • usługowe kontrole przedwysyłkowe
  i reklamacyjne świeżych owoców i warzyw
 • sporządzanie opinii rzeczoznawcy o jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
 • warsztaty w zakresie oceny jakości handlowej surowców
  i artykułów rolno – spożywczych
DLA KOGO?

DLA KOGO?

OFERTA DEDYKOWANA JEST DLA:

właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników podmiotów gospodarczych
uczestniczących w obrocie żywnością w tym:

 

 • pracowników sieci handlowych – głównie działów kontroli, pracowników
  przyjmujących  towar w magazynach odbiorcy, zamawiających towary u dostawców
 • producentów artykułów rolno – spożywczych
 • podmiotów prowadzących działalność obejmującą: składowanie i konfekcjonowanie żywności
 • pracowników firm handlowych uczestniczących w obrocie żywnością
 • rolników prowadzących handel detaliczny artykułów rolno – spożywczych
 • producentów,  dystrybutorów świeżych owoców i warzyw
 • organizacji zrzeszających producentów

Firma działa głównie na terenie woj. świętokrzyskiego i województw ościennych tj.: podkarpackiego, małopolskiego,
lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego

Firma organizuje i prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy. Przygotowując szkolenie firma przeprowadza analizę potrzeb aby dostosować program szkolenia do potrzeb i kompetencji uczestników szkolenia. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia mogą nadal korzystać 
z pomocy i konsultacji firmy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

KONTAKT

Doradztwo w zakresie jakości handlowej żywności

Marzena Furmanek

e-mail: kontakt@jakosczywnosci.pl

tel: 507 761 722

NIP 9590136158